قوانین و مقررات

فلفل قرمز ترکیه ای

این فلفل از نوعی گیاه فلفل گوشتی نسبتاً شیرین (شبیه فلفل چارلستون) به دست می آید. تصویر آن گیاه فلفل در روی جعبه فلفل به چشم میخورد.

۵۸۰,۰۰۰ ریال
۵۲۰,۰۰۰ ریال
محصولات مرتبط

این فلفل از نوعی گیاه فلفل گوشتی نسبتاً شیرین (شبیه فلفل چارلستون) به دست می آید. تصویر آن گیاه فلفل در روی جعبه فلفل به چشم میخورد.

تماس: 02145257000

No reviews yet.