قوانین و مقررات
  • لطفا در هنگام خرید کالا و خدمات با مطالعه‌ی کامل به انتخاب و خرید اقدام نمائید.  • درصورت عدم رضایت از سرویس خریداری شده، حداکثر تا 7 روز پس از پرداخت وجه امکان عودت تمام وجه پرداختی و باطل نمودن سفارش وجود خواهد داشت.  • درصورتی که سرویس و خدمات شما پس از پرداخت و تسویه صورتحساب در موعد مقرر تحویل نشد، فروشنده موظف است ابتدا با تامین خدمات مورد نظر ظرف یک هفته و در صدورت عدم تحقق با عودت وجه پرداخت شده به خریدار جبران تاخیر نماید.